parking guidance system

فوریه 19, 2017

سیستم هدایتگر پارکینگ PGS

سیستم هدایتگر پارکینگ PGS معرفی سامانه pgs: امروزه پارکینگ های بزرگ دارای بخش ها و طبقات متعدد می باشندکه منجر به سردرگمی راننده جهت یافتن محل […]
فوریه 4, 2018

تجهیزات سیستم هدایتگر پارکینگ

 شرح مختصری از تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز در سیستم هدایتگر پارکینگ : تجهیزات سیستم هدایتگر پارکینگ pgs شامل تجهیزات فوق بوده وبسته به پروژه […]

Error: Contact form not found.

×