نرم افزار مرکزی پارکینگ

ژانویه 26, 2017

سرور مرکزی

سرور مرکزی سرور مرکزی کامپیوتری است که علاوه بر اینکه بانک اطلاعاتی کل سیستم شامبل سیستم مدیریت پارکینگ و سیسستم راهنما محل پارک بر روی آن […]

    مشاوره رایگان

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    ×