تجهیزات جانبی سیستم پارکینگ PMS

ژانویه 26, 2017

Smart Card

RFID smart cards are available in different types depending on the project: Contactless Smart card with 13.56 megahertz frequency Contactless Smart card with 125 kHz frequency […]

    مشاوره رایگان

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    ×