کنترلر مرکزی (CCU(Central Controller Unit

کنترلر مرکزی CCU:


(CCU (Central Controller Unit کنترلر مرکزی در سیستم های هدایتگر پارکینگ دستگاهی است که وظیفه مدیریت زون کنترلر ها و تابلو های ظرفیت کل و اتصال ادوات این سیستم به کامپیوتر و نرم افزار مونیتورینگ را دارد. این دستگاه از طریق پروتکل شبکه وظیفه مدیریت سامانه هدایتگر خودرو را بر عهده دارد. کنترلر اصلی در نزدیک ترین محل به سرور و نرم افزار مانیتورینگ قرار میگیرد واطلاعات ارسالی از زون کنترلرها را جمع آوری و از طریق درگاه شبکه در اختیار نرم افزار قرار میدهد.


برخی از ویژگی ها و قابلیتهای CCU :

  • قابلیت پردازش اطلاعات مربوط به ZCU ها
  • داری صفحه نمایش گرافیکی
  • امکان نمایش تعداد سنسور و ZCU متصل شده و دارای ارتباط
  • امکان نمایش وضعیت تعداد سنسور پر ، خالی و رزرو
  • ارسال اطلاعاات به نمایشگر ظرفیت کل
  • امکان ارتباط با سرور از طریق شبکه
واحد کنترلر مرکزی

Error: Contact form not found.

×