نمایشگر ظرفیت پارکینگ و طبقات

نمایشگر ظرفیت پارکینگ و طبقات


نمایشگر ظرفیت پارکینگ از جنس تابلو روان بوده و در ابعاد متفاوتی قابل ارائه می باشد. این تابلو ها با ال ای دی های مخصوص فضای باز در دو نوع با بدنه ساده و تابلو خیابانی قابل ارائه می باشد. استفاده از این دستگاه علاوه بر بهبود ترافیک در مبادی ورودی پارکینگ قابلیت جذب بهتر و بیشتر خودرو به پارکینگ را به همراه دارد.


زمانی که خودرو وارد پارکینگ می شود، بر اساس اولویت هایی که در کنترلر مرکزی پارک تعیین شده است به یکی از محل های خالی پارک خودرو راهنمایی می شود. در صورتی که اولویتی تعیین نشود راننده با چندین گزینه مواجه خواهد شد که در این صورت می تواند نسبت به نیاز خود جهت نزدیکی به درب خروجی مورد نظر اقدام نماید. ضمناً با استفاده از نمایش میزان فضای جای پارک توسط این تابلو مراجعین به پارکینگ راحتی به محل هایی که جای پارک بیشتری داشته باشد هدایت می شوند .

13-1

Error: Contact form not found.

×