قرار داد سرویس نگهداری

مشتریان عزیزی که تمایل به استفاده از خدمات پشتیبانی شرکت پردازنده پارس در کمترین زمان ممکن را دارند می توانند جهت بهره مندی از این خدمات ، بسته به نوع مورد نظر خود یکی از قراردادهای زیر را مورد استفاده قرار دهند ، لازم به ذکر است مدت زمان این قرارداد ها یک سال می باشد:

نوع A
 • اعزام کارشناس به محل مشتری ظرف مدت 1 روز کاری پس از اعلام کتبی
 • بررسی و برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام کتبی و مراجعه کارشناسان شرکت
 • ارائه رایگان نسخه جدید نرم افزاری
 • بازدید دوره ای ماهیانه کارشناسان شرکت پردازنده پارس جهت بررسی وضعیت سیستم
 • راهنمایی و رفع اشکال رایگان از طریق پشتیبانی تلفنی و اینترنتی
 • تامین رایگان قطعات سخت افزاری
 • ارائه تجهیزات جایگزین در مدت زمان تعمیر تجهیزات مرکز و یا تحویل دستگاه تعمیری ارسالی به شرکت در همان روز
 • آموزش سه دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده
 • عدم دریافت هزینه بابت ایاب ذهاب کارشناسان
و ....
نوع B
 • اعزام کارشناس به محل مشتری ظرف مدت 1 روز کاری پس از اعلام کتبی
 • بررسی و برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام کتبی و مراجعه کارشناسان شرکت
 • ارائه رایگان نسخه جدید نرم افزاری
 • بازدید دوره ای ماهیانه کارشناسان شرکت پردازنده پارس جهت بررسی وضعیت سیستم
 • راهنمایی و رفع اشکال رایگان از طریق پشتیبانی تلفنی و اینترنتی
 • تامین رایگان قطعات سخت افزاری
 • ارائه تجهیزات جایگزین در مدت زمان تعمیر تجهیزات مرکز و یا تحویل دستگاه تعمیری ارسالی به شرکت در همان روز
 • آموزش سه دوره کامل سخت افزار و نرم افزار به افراد معرفی شده
 • عدم دریافت هزینه بابت ایاب ذهاب کارشناسان
و ....
نوع C
 • اعزام کارشناس به محل مشتری در اسرع وقت پس از اعلام کتبی
 • بررسی و برطرف نمودن هرگونه مشکل نرم افزاری در اسرع وقت پس از اعلام کتبی و مراجعه کارشناسان شرکت
 • ارائه رایگان نسخه جدید نرم افزاری
 • بازدید دوره ای کارشناسان شرکت پردازنده پارس هر 2 ماه یکبار جهت بررسی وضعیت سیستم
 • راهنمایی و رفع اشکال رایگان از طریق پشتیبانی تلفنی و اینترنتی
 • تامین قطعات سخت افزاری با اخذ هزینه های قطعات مصرفی
 • تحویل دستگاه تعمیری ارسالی به شرکت در اسرع وقت
و ...