دستگاه تحویل خود کار کارت

دستگاه تحویل کارت و یا صدور قبض به طور اتوماتیک و بدون نیاز به اپراتور نحوه عملکرد با فشردن دکمه روی دستگاه امکان دریافت کارت یا قبض توسط راننده وجود دارد