سیستم مدیریت پارکینگ برج آناهید

سیستم مدیریت پارکینگ مکانیزه مجتمع تجاری آناهید اجرا شده توسط شرکت درسا پردازنده پارس