سایت شرکت دانش بنیان درسا پردازنده پارس

شرکت دانش بنیان درسا پردازنده پارس تولید کننده اتوماسیونهای مبتنی بر کارت هوشمند از جمله بلیط الکترونیک شهربازی ، سیستم مدیریت پارکینگ ، سیستم هدایتگر پارکینگ و…شماره تماس 02144209205