نرم افزار تشخیص پلاک

سیستم های مبتنی بر پلاک خوان

سیستم مدیریت پارکینگ مجهز به ماژول پلاک خوان و تشخیص پلاک ocr

سیستم های مبتنی بر پلاک خوان

    مشاوره رایگان

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    ×