سیستم مدیریت پارکینگ مجتمع تجاری سام سنتر

اتوماسیون مدیریت پارکینگ نصب شده در مجتمع سام سنتر توسط شکت درسا پردازنده پارس