سیستم ردیابی خودرو داخل پارکینگ

سیستم ردیابی خودرو داخل پارکینگ :

سیستم ردیابی خودرو داخل پارکینگ در این سیستم موقعیت (زون) و طبقه محل پارک خودرو جهت ردیابی راحت تر خودرو در سیستم دخیره    می شود بطوری که راننده پس از پارک خودرو خود در پارکینگ می تواند کارت پارکینگ خود را به یکی از کارتخوان های نصب شده در آن زون پارکینگ نشان دهد تا محل پارک خودرو در کارت وی و سیستم ذخیره گردد , در هنگام بازگشت راننده می تواند کارت خود را به کارتخوان کیوسک های نصب شده در پارکینگ و یا اپراتورهای سیستم نشان دهد تا موقعیت پارک خودرو برای ایشان نمایش داده شود. همچنین نقشه ی نشان داده شده بهینه ترین مسیر را برای دسترسی به محل پارک از محل کنونی نشان می دهد.

این کیوسک ها در ورودی و خروجی پارکینگ نصب می شوند و صاحبان خودرو کارت خود را به کارتخوان نصب شده در این کیوسک ها نشان میدهند و نقشه ی مسیر پارک خودرو روی نمایشگر نشان داده می شود این کیوسک ها به صورت مستقیم با سرور در ارتباط بوده و اطلاعات خود را از آنجا دریافت می کنند.

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

Error: Contact form not found.

×