برای به روز رسانی نسخه سرور و کلاینت فایل زیر را دانلود کرده و طبق آموزش قرار گرفته در فایل مراحل را طی کنید.