سیستم پلاک خوان

نرم افزار پلاکخوان

نرم افزار مدیریت پارکینگ مبتنی بر ماژول پلاکخوان ، تشخیص پلاک خودرو ، OCR، ANPR

نرم افزار پلاکخوان

    مشاوره رایگان

    ثبت شماره تماس

    شماره همراه خود را بصورت کامل وارد نمایید

    مثال : 09120000000    ×